SIKKERHET FØRST

Disse instruksjonene gjelder alle oppblåsbare produkter fra Aiir.
Produktene vil bli referert til som Aiir-produkter eller Aiir-produktet.

Bruk bare Aiir-produktet til sitt tiltenkte formål

Risikoen for personskader kan reduseres ved å følge disse stegene:

 1. Bruk kun matten på fast underlag og omgitt av åpne og passende omgivelser.
 2. Bruk kun matten under tilsyn av trente og kvalifiserte instruktører.
 3. Vær sikker på at overflaten på matten er helt tørr og at matten er i god stand før bruk.
 4. Kontroller alltid at lufttrykket oppfyller minimumskravene, som angitt i manualen, før bruk. Dette kan man bruke et manometer til.
 5. Kontroller periodisk trykket for å sikre at det oppfyller kravene. Vær oppmerksom på at ytre temperaturendringer vil påvirke matens indre trykk – sjekk trykket når ytre temperatur endringes.
 6. Ikke la AIIR-Produktet være delvis oppblåst i et område der det kan brukes uten tilsyn.
 7. AIIR-Produktet  kan bevege seg under bruk. Kontroller alltid for riktig plassering av produktet før bruk

 

Alle aktiviteter som involverer bevegelse, rotasjon eller høyde skaper muligheten for alvorlig personskade eller permanent lammelse og til og med død fra landing eller fall på hodet, nakken eller andre vitale deler av kroppen. Denne matten eliminerer ikke denne faren.
Bruk Aiir-produktet på egen risiko.
Brukeren skal kjenne sine personlige begrensninger før bruk.
I tilfelle usikkerhet, ta kontakt med en utdannet kvalifisert instruktør.GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER

 1. Velg riktig sted for Aiir-produktet før du blåser det opp. Sørg for at du har nok plass.  Aiir-produktet må være ren, tørr, flat og fri for hindringer. Hvis du bruker Aiir-produktet utendørs, bruk alltid et beskyttende dekke
 2. Når du er klar til å blåse opp Aiir-produkte, bruk riktig pumpedyse.
 3. Aiir-produktet ditt kommer med en eller to ventiler.

  Slik åpner du og lukker ventilen.
  Fjern toppdekselet, og deretter …

  Ventil
  For å åpne:
  Trykk på knappen i midten av ventilen til den klikkes på i fast possisjon. Det setter ventilen i åpen tilstand, dette tillater fri tilgang for luft.
  Sett ventilen i denne posisjonen når Aiir-produktet tettes for luft

  For å lukke:
  Trykk på knappen igjen (i midten av ventilen). Vendilmeksnismen bør da poppe tilbake til lukket posisjon.
  Sett ventilen i denne posisjonen når Aiir-produktet skal holde på luften
 4. Forsikre deg om at knappen / pinnen i ventilen sprettes ut i låst stilling.
  Aiir-produktet ditt er nå klart til å bli oppblåst.
 5. Når Aiir-produktet har nådd ønsket trykk, fjern pumpedysen fra ventilen ved å vri dysen mot klokken for å løsne og koble den fra. Sett lokket på plass igjen. Forsikre deg om at ventilens midtstykke fremdeles er i låst stilling.
 6. Aiir-produktet er nå klar til bruk!

 

 

SPESIELLE NOTER

 • Vær oppmerksom på at om du ikke bruker en av våre anbefalte pumper, må det forsikres om at du ikke blåser opp for med for stort trykk.
 • Skader forårsaket av andre pumper en de vi anbegfaler vil annullere garantien.
  Det er umulig å skade Aiir-produktene med pumpen vi leverer.
 • Om Aiir-produktet trykksettes for hardt, trykk svakt på den grå knappen for å slippe justere trykket
 • Ventilen skal alltid være i lukket posisjon når du er ferdig med oppblåsingen, og toppdekselet må settes på før bruk.
 • Hvis du bruker din egen manuelle eller elektriske pumpe, kan vi ikke garantere at du får nok trykk i Aiir-produktet. 

 

ANBEFALT LUFTTRYKK

KroppsvektAirTrack 10 cm tykkAirTrack 20 cm tykkAirTrack 30 cm tykk

 20 – 30 kg

 70 – 80 mbar  

40 – 50 mbar

30 – 40 mbar

 30 – 60 kg

70 – 100 mbar

40 – 60 mbar

40 – 60 mbar

 60- 90 kg

100- 140 mbar

60 – 70 mbar

 60 – 70 mbar

 90+ kg

150 mbar

75 mbar

75 mbar

 

 

DEFLASJON OG PACK UP INSTRUKSJONER

 

 1. Åpne alle ventiler for å starte deflasjonen. For å tømme uten pumpe, trykk knappen / pinnen i midten av ventilen for å stille ventilen i åpen tilstand. Hvis du har en El-pumpe med deflasjonsmulighet, kan du bruke denne til å fjerne luften fra Aiir-produktet raskere.
 2. Beste praksis for å rulle sammen et Aiir-produkt er å begynne forsiktig fra motsatt side av ventilene. Dette lar luften slippe ut mens du ruller det opp. Aiir-produkt som er bredere, kan du brette sidene mot midtlinjen før du ruller sammen.
 3. Når Aiir-produktet er rullet opp, sett ventilen i lukket tilstand Sett på ventillokket.
 4. Legg Aiir-produktet i tilhørende bag, trekk deretter igjen glidelåsen, og Aiir-produktet ditt er klart til transport eller lagring.

 

FEILSØKING

Om Aiir-produktet ser ut til å lekke og mister luft raskt, er det forskjellige forhold du kan sjekke for å finne årsaken.

TIPS: Hvis lekkasjen ikke er lett å finne ved å lytte, kan du bruke en vanlig sprayflaske og fylle den med vanlig oppvasksåpe og vann. Pump opp Aiir-produktet og spray dette på ventiler og sømmer. Dersom det er lekkasje, vil såpe- og vannblandingen boble opp i dette området..

Kontroller ventilene. Ventilens knapp/midtpinne kan lett bli stående igjen i alltid åpen-stilling. Forsikre deg om at ventilen er lukket.

TIPS: Noen ganger kan en av de innvendige nylontråder fanges i ventilmekanismen. Dette kan være vanskelig å se med det blotte øye, men kan sees i ‘bunn’ av ventilen. Dette kan føre til mindre lekkasje.

Hvis det blir funnet en lekkasje langs sømmen, kan dette fikses med høykvalitets PVC-lim fra din lokale jernvarehandel. Fra nettbutikker er merkevaren “Aquaseal” et godt alternativ.

Med mindre du har alvorlig skade på Aiir-produktet, bør du ikke bekymre deg.
De fleste lekkasjer er ganske enkle å fikse selv, og vi vil hjelpe deg med dette.